Welkom bij NDIB

De Nationale Denktank Integrale Beveiliging stimuleert de professionalisering van het vakgebied in Nederland.

Door ontsluiting van kennis en informatie over beveiliging en (maatschappelijke) beveiligingsvraagstukken wil de denktank mede zorgdragen voor een effectieve en efficiënte publiek-private samenwerking.

Kom woensdag 14 december 2016 naar onze eerste (tweejaarlijkse) Seminar ‘Trends en Ontwikkelingen’ op locatie De Nederlandsche Bank in Amsterdam.

Leden

Arjen Appelman, Voorzitter (security professional van het jaar 2014)
Harm van Dijk, Vice-voorzitter (security professional van het jaar 2012)
Berndt Rif, Secretaris (security professional van het jaar 2010)
Marten Dijkstra, Lid
Jan van Twillert, Lid
Fred van Noord, Lid
Giliam de Valk, Lid
Raymond de Jong, Lid
Vacature, Lid

Oud-Leden

Willem van Egmond (security professional van het jaar 2008), Rene Polfliet en Erik de Vries.